Moet ik bedenktijd aanbieden?

De bedenktijd is een periode waarbinnen uw klant af kan zien van de overeenkomst. In dit artikel vertellen wij u meer over de (verplichte) bedenktijd voor consumenten, de vrije invulling van de bedenktijd bij ondernemers onder elkaar en de bijzondere bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst met een werknemer inzake een beëindiging van een dienstverband .

Waarom bedenktijd?
De bedenktijd is deels bedoeld om een (natuurlijk) persoon te beschermen tegen een impulsieve actie. We noemen de bedenktijd dan ook wel de afkoelperiode. Een periode waarbinnen de (natuurlijk) persoon nog op zijn/haar koop terug kan komen.

De bedenktijd is een vorm van consumentenbescherming en zodoende is de bedenktijd in de meeste gevallen verplicht bij de levering aan consumenten. Ondernemers zijn geen consument en derhalve geldt voor ondernemers dat zij in beginsel geen consumentenbescherming genieten, tenzij u als (kleine) ondernemer een beroep kunt doen op zogeheten reflexwerking .

De bedenktijd voor consumenten
Omdat de bedenktijd een vorm van consumentenbescherming is en de bedenktijd tevens een dwingendrechtelijk karakter heeft betekent dit dat u niet kan afwijken van de (wettelijke) bedenktijd. U bent bovendien verplicht de consument te attenderen op de bedenktijd. Doet u dit niet of te laat heeft dit tot gevolg dat de bedenktijd later ingaat of wordt verlengd. De wettelijke bedenktijd voor consumenten bedraagt veertien (14) dagen. Dit betekent dat een consument binnen deze tijd van de koop af kan zien. Maakt een consument gebruik van zijn/haar bedenktijd om van de koop af te zien mag u hier geen gevolgen aan verbinden.

De bedenktijd is – zoals gezegd – een vorm van consumentenbescherming en deze mag u niet beperken. U dient bij consumenten voorts een formulier mee te zenden voor herroeping om aan uw verplichtingen jegens de consument te voldoen. De bedenktijd gaat in op het moment van levering van het product. Indien het gaat om de levering van een dienst gaat de bedenktijd in op het moment van afsluiten c.q. activeren van de dienst.

Uitzonderingen op de bedenktijd in het algemeen voor consumenten?
Er zijn een aantal uitzonderingen op de wettelijk bedenktijd voor consumenten. De bedenktijd geldt niet indien u de consument afstand laat doen van zijn/haar bedenktijd. Dit kan echter alleen onder zeer strikte voorwaarden en u dient de consument hier zeer duidelijk en schriftelijk over te informeren.

Bedenktijd bij (ver)huur, bederfelijke producten en/of iets op maat laten maken?
Er geldt in beginsel geen bedenktijd bij de huur van een zaak (denk aan autohuur, kamerverhuur voor een bepaalde periode of de huur van vakantiehuisjes). Een bedenktijd is eveneens niet van toepassing indien u iets op maat laat maken, denkt u dan aan bijvoorbeeld het laten maken van een fotoalbum, trouwjurk of maatpak. Een bedenktijd is mogelijk ook niet van toepassing indien er sprake is van vermenging. Dit wil zeggen indien het te leveren is vermengd met een ander product voor de levering, eenzelfde geldt voor bederfelijke producten die niet teruggenomen kunnen worden.

Bedenktijd voor consumenten bij diensten?
Voor diensten gelden afwijkende regels, doch zal in de meeste gevallen een bedenktijd gelden, tenzij de dienst direct ingaat en de consument direct afstand doet van zijn/haar bedenktijd.

Bedenktijd bij reparaties binnen de bedenktijd?
De bedenktijd kan vervallen indien u het geleverde voor de consument dient te repareren in opdracht van de consument binnen de bedenktijd. In laatste geval is het overigens wel altijd aanbevolen de consument met nadruk te wijzen op het vervallen van de bedenktijd door de reparatie..

Bedenktijd voor ondernemers?
Ondernemers hebben in beginsel geen recht op een bedenktijd. Dit betekent dat indien uw klant een ondernemer betreft u geen bedenktijd hoeft aan te bieden, althans dit is niet bij wet verplicht.

Indien u toch een bedenktijd aan wil bieden is dit natuurlijk wel toegestaan. U kunt het in dit geval echter vrij bepalen en invullen, alsmede eventuele voorwaarden.

Mocht u een product en/of dienst leveren aan een ondernemer, maar kan de ondernemer het product en/of dienst ook aanschaffen als consument dan is er mogelijk sprake van reflexwerking voor uw klant. Dit kan betekenen dat hoewel de klant ondernemer is er toch een beroep kan worden gedaan op de bedenktijd. Het is in laatste geval echter wel aan uw klant om aannemelijk te maken dat hij/zij onder de reflexwerking valt.

U kunt een eventueel beroep op reflexwerking zoveel als mogelijk proberen te voorkomen door in uw bestelprocessen duidelijk te vragen om bijvoorbeeld een bedrijfsnaam of kvk-nummer.

Hulp van een expert

Metregelmaat ondersteunen wij ondernemers om de bedenktijd goed te integreren in hun processen. Wilt u een deskundige beoordeling van uw situatie, wees gerust de intake is geheel gratis en vrijblijvend.

Nu direct hulp

Vragen bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee