Moet ik bedenktijd aanbieden?

Indien u producten en/of diensten levert aan ondernemers is er geen dwingendrechtelijke bepaling die u verplicht een bedenktijd te bieden. Indien u producten levert aan consumenten geldt in de meeste gevallen een wettelijke bedenktijd van minimaal 14 dagen na levering van het product. U dient de consument te allen tijde te wijzen op de bedenktijd. Doet u dit niet geldt een verlengde bedenktijd tot 1 jaar. Als u de de consument later wijst op de bedenktijd gaat de bedenktijd in op het moment dat u het aangeeft. U dient bij consumenten tevens een formulier mee te zenden voor herroeping om aan uw verplichtingen te voldoen.

Betreft het de levering van diensten gaat de bedenktijd in op het moment van activeren van de dienst. U kunt een consument afstand laten doen van zijn/haar bedenktijd onder zeer strikte voorwaarden en u dient de consument hier zeer duidelijk over te informeren. Ook zal de bedenktijd vervallen indien u het geleverde dient te repareren in opdracht van de consument binnen de bedenktijd. Het is echter altijd aanbevolen de consument met nadruk te wijzen op een vervallen van de bedenktijd.

Voor bepaalde zaken geldt geen bedenktijd, gedacht kan hierbij worden aan zaken die op maat worden gemaakt en producten die bijvoorbeeld kunnen bederven.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee