Wet koop op afstand in een notendop

Wanneer verkoper en koper zich niet in dezelfde ruimte bevinden spreekt over koop op afstand. U kunt hierbij denken aan overeenkomsten gesloten via internet, een postordebedrijf et cetera. De regels voor koop op afstand gelden in beginsel alleen voor verkoop aan consumenten. B2B-overeenkomsten vallen in beginsel niet onder koop op afstand, tenzij koper een geslaagd beroep op reflexwerking kan doen. Voorts gelden de regels voor koop op afstand niet als de verkoper wordt benaderd via telefoon door de koper of de koper plaatst een opdracht bij u via telefoon (zonder dat u koper had benaderd), de aanschaf van een registergoed of de aankoop van blikjes of sigaretten uit een automaat.

Wanneer u verkoopt aan consumenten (niet ondernemers) op afstand gelden een aantal verplichtingen. Zo moet u een bedenktijd (afkoelperiode) bieden aan de koper en deze bedenktijd moet u voorafgaande het sluiten van de overeenkomst kenbaar maken. U dient ook een formulier mee te zenden en de koper te wijzen hoe de bedenktijd werkt. Verzuimd u als verkoper deze informatie te verstrekken is dit op straffe van een verlengde bedenktijd. Dit wil zeggen dat de wettelijke bedenktijd van 14 dagen wordt omgezet in een bedenktijd van een jaar. Het is derhalve zeer belangrijk altijd de bedenktijd te vermelden. Maakt de koper gebruik van zijn/haar bedenktijd dan moet u de koper zijn/haar geld binnen 14 dagen terugstorten inclusief eventuele door de koper betaalde bezorgkosten. Wil de koper slechts een deel terugsturen van de gehele bestelling dan hoeft u de bezorgkosten niet terug te storten. De bedenktijd geldt overigens niet voor alle producten er zijn uitzondering, zoals o.a. goederen die kunnen bederven (denk aan voedsel), verzegelde producten, alsmede producten die hiervan uitgezonderd zijn om hygienische redenen. Het kan raadzaam zijn juridisch advies in te winnen om te bepalen of de bedenktijd geldt voor de door u te leveren producten.

Het is belangrijk te vermelden dat u als ondernemer verplicht bent te informeren over het vervallen van de bedenktijd bij producten of diensten die ingaan binnen de bedenktijd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij downloads van digitale producten. Geeft u als ondernemer niet aan dat het product en/of de dienst ingaat tijdens de bedenktijd en dat de koper afstand doet van zijn/haar bedenktijd VOORDAT het product en/of de dienst wordt gekocht moet u wel een bedenktijd bieden, zelfs als dit betekent dat het product (bijvoorbeeld bij downloaden) niet retour kan.

U moet als ondernemer bij een beroep op de bedenktijd de koper via dezelfde weg zijn/haar betaalde geld terugstorten, maar u kunt hieromtrent ook afwijkende afspraken met de koper maken.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee