Moet ik een melding tonen over het gebruik van cookies?

Het antwoord op deze vraag is deels van technische aard. U moet op uw website een melding omtrent cookies geven, alsook toestemming vragen wanneer de cookies op uw website persoonsgegevens bevatten. Ter volledigheid zijn persoonsgegevens elke vorm van gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een persoon. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een naam, e-mailadres of ip-adres.

Het lastige voor het bepalen of u wel/geen cookiemelding moet plaatsen zit erin dat de persoonsgegeven d.m.v. cookies verwerkt worden of (tijdelijk) opgeslagen in bijvoorbeeld een cache. Voor deze vraag van technische aard dient u dit af te stemmen met uw websitebouwer. Maakt u alleen gebruik van bijv. Google Analytics EN heeft u dit zo ingesteld dat u geen persoonsgegevens verkrijgt met de analyse dan hoeft u in beginsel geen cookiemelding te weergeven.

Kortom, raadpleeg uw websitebouwer omtrent de cookies die u gebruikt en de gegevens die hiermee gepaard gaan. Verwerkt een cookie persoonsgegevens (in de breedste zin des woords) moet u een cookiemelding weergeven. In ieder ander geval hoeft dit niet, doch bij twijfel is het altijd geadviseerd.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee