Ik wil een arbeidsovereenkomst beëindigen c.q. continueren

U bent op grond van de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) verplicht een voorgenomen verlengen van een arbeidsovereenkomst, alsook beeindiging tenminste 30 dagen van te voren aan de werknemer aan te zeggen. Doet u dit als werkgever niet (lees: u voldoet niet aan de aanzegverplichting) kan de werknemer een vergoeding eisen van maximaal 1 maandsalaris. Let op, ook als de arbeidsovereenkomst eindigt op een bepaalde tijd heeft u aanzegverplichting ongeacht u de overeenkomst wilt voortzetten of laten eindigen.

Voorts kunt u alleen een arbeidsovereenkomst laten eindigen wanneer deze eindigt op de 'bepaalde' tijd OF met een ontslagvergunning van het UWV OF met toestemming van de rechter OF met een vaststellingsovereenkomst.

Voor ontslag op staande voet geldt vorenstaande niet, maar dient er wel een juridische basis te worden gevonden om dit te rechtvaardigen, alsook dient dit onverwijld - dit wil zeggen zonder vertraging - te gebeuren nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. Betreffende dit onderwerp is echter directe juridische bijstand in praktijk noodzaak om niet schadeplichtig te geraken jegens uw werknemer en/of uw rechtspositie nadelig aan te tasten.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee