Wanneer mag ik loon opschorten of stopzetten?

De hoofdregel is geen arbeid geen loon ex. art. 7:627 BW, hierbij is ziekte in beginsel wel een uitzondering. Zo heeft een zieke werknemer namelijk recht op de zogeheten 104-dagenregeling ex. art. 7:629 lid 1 BW. Echter kunt u in bijzondere omstandigheden toch het loon opschorten of stopzetten. Voor het opschorten van de loonbetalingen kunt u zich beroepen op art. 7:629 lid 6 BW. U doet dit wanneer de werknemer u geen inlichtingen verstrekt die u nodig heeft om vast te stellen of de werknemer echt ziek is. Denkt u hierbij aan een werknemer die niet naar de arboarts wil gaan bijvoorbeeld. Zodra de werknemer wel meewerkt aan het vaststellen van de situatie moet u het loon hervatten en met terugwerkende kracht voldoen vanaf het moment van opschorting. Het opschorten van loon dient derhalve als middel om werknemer te bewegen mee te laten werken aan controles.

Het staken loonbetaling ex. art. 7:627 jo. 7:629 lid 3 BW is een zwaarder middel. Het betekent kortgezegd dat de werknemer geen recht meer heeft op loon, omdat de werknemer inmiddels beter is, maar weigert te werken of weigert aan zijn/haar reïntegratieverplichtingen te voldoen of zijn/haar genezing belemmert of de arbeidsongeschiktheid c.q. ziekte door de werknemer zelf is veroorzaakt of weigert passende arbeid te verrichten of weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren, bijstellen van het plan van aanpak. U mag op basis van de jurisprudentie loonbetaling is voornoemde gevallen in geheel staken. Zodra de werknemer weer aan zijn/haar verplichtingen voldoet, moet u als werkgever vanaf dat moment uw loonbetaling hervatten. Anders dan bij opschorting hoeft dit niet met terugwerkende kracht en derhalve is het staken een zwaarder middel.

Het is zeer belangrijk dat u het opschorten of staken van loon niet doet zonder vereiste mededeling met waarschuwing. U moet ex. art. 7:629 lid 7 BW zowel opschorting als staking van het loon vooraf bij de werknemer kenbaar maken middels een waarschuwing.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee