Ik heb een website laten bouwen, hoe zit het met de rechten?

Uw heeft een goede websitebouwer gevonden en deze maakt voor u een professionele website. Na enige tijd wilt u wat aanpassingen verrichten in de website. Mag dit zomaar? In dit artikel geven wij het antwoord.

De maker is automatisch de auteur:
Een maker van een creatief werk (tekst, foto, beeld enzovoorts) is automatisch de auteur volgens de auteurswet (Aw). Een website is een creatief werk en derhalve is de websitebouwer tevens automatisch de auteur. Het maakt hierbij niet uit of de website is gemaakt in opdracht van een ander, de websitebouwer heeft namelijk rechtens (volgens het recht) automatisch het auteursrecht.

Mijn websitebouwer maakt gebruik van een template:
In dit geval komt het auteursrecht toe aan de maker van de template, doch kan bij een totaal afwijkend ontwerp, stijl enzovoorts ook de websitebouwer de auteur worden. Bij het gebruik van een template is het voorts aan te bevelen goed te onderzoeken hoe het met de rechten is geregeld. Dit is erin gelegen u als eigenaar van de website in beginsel aansprakelijk bent voor inbreuken op de rechten van anderen.

Auteursrechtelijk beschermd werk:
Indien u zelfstandig wijzigingen aanbrengt in uw (eigen) website én deze website is gemaakt door een ander dan pleegt u waarschijnlijk inbreuk op het auteursrecht van de maker. U moet zodoende in vrijwel alle gevallen toestemming vragen aan de websitebouwer (auteur). Eenzelfde geldt indien u de wijzigingen door een andere partij uit wil laten voeren. U bent in beginsel verantwoordelijk voor uw website en derhalve tevens voor eventuele inbreuken op de rechten van derden.

Met een CMS de content bewerken:
De websitebouwer heeft het auteursrecht op door hem/haar vervaardigde werken. Indien hier een CMS bij is geleverd mag en kunt u de content van uw website bewerken met dit CMS. Werken die u maakt en plaatst (teksten, foto’s en bijv. video’s) heeft u ter volledigheid het auteursrecht op.

Toch auteursrechten en (volledig) eigendom regelen:
In dit geval dient u dit met de websitebouwer (bij voorkeur voorafgaande de opdracht) duidelijk vast te leggen. U stelt hiervoor bij voorkeur een schriftelijke overeenkomst op waarin de overdracht van rechten is opgenomen. In dergelijk geval kunt u het auteursrecht en (volledig) eigendom verkrijgen.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee