Iemand gebruikt mijn foto, wat kan ik hiertegen doen?

Het internet heeft een open karakter en is (in de meeste gevallen) vrij toegankelijk voor iedereen. Dit brengt met zich mee dat iedere gebruiker met een druk op de knop informatie kan vinden en deze ook kan opslaan. Het brengt helaas ook met zich mee dat sommige hierdoor uw foto’s, video’s en/of teksten klakkeloos kopiëren en deze vervolgens gebruiken voor zichzelf. In dit artikel leggen wij uit of dit mag en vervolgens wat u hiertegen kunt doen.

Een foto, video en/of tekst kopiëren voor commercieel gebruik, mag dat?
Indien een partij een foto, video en/of tekst van uw website of andere bron kopieert om deze vervolgens te gebruiken in commerciële zin voor bijvoorbeeld hun eigen onderneming is dit natuurlijk niet toegestaan. Onder de Auteurswet (Aw) bent u als maker auteursrechthebbende en dit betekent dat niemand inbreuk mag plegen op uw rechten als auteur en rechthebbende. U kunt immers ook niet naar een plaatselijke winkel en hier een foto van de muur aftrekken om deze vervolgens in uw eigen winkel op te hangen. Een schending van auteursrecht digitaal is hierin niet anders en dus feitelijk hetzelfde als een ‘gewone’ diefstal.

Een partij heeft mij gevraagd of zij mijn foto, video of tekst mogen gebruiken:
Indien een goedwillende partij aan u verzoekt een foto, video en/of tekst van u te mogen gebruiken dan bent u niet verplicht hieraan mee te werken. U kunt het aan de andere kant ook toestaan, maar altijd onder uw voorwaarden als auteur en rechthebbende.

Wanneer mag ik wel een foto, video of tekst van het internet gebruiken?
Dit mag indien de foto, video of tekst is vrijgegeven door de auteur voor gebruik. U moet dit wel kunnen bewijzen. Het is niet aan de auteur om te bewijzen dat u het mag gebruiken. Het is zodoende altijd raadzaam dit schriftelijk bij de auteur te verzoeken.

Hoe te handelen bij een inbreuk?
De eerste stap is altijd vriendelijk te verzoeken aan de inbreukpleger om het gebruik per direct te staken. Afhankelijk van de omstandigheden kunt u schade hebben gelden. Deze schade kan bestaan uit verminderde waarde van het werk of kan bestaan uit een vaste prijs die u bijvoorbeeld normaal voor het werk in rekening brengt. Ook zal meespelen of de inbreukpleger een persoon betreft of een bedrijf. Een inbreuk van een bedrijf is immers vele malen zwaarder, omdat een bedrijf de risico’s en wet beter hoort te begrijpen.

Tot slot is het altijd geadviseerd in dit soort kwesties niet zelfstandig acties te ondernemen maar dit door een juridisch professional te laten doen. U hoeft in de regel zich ook geen zorgen te maken over de kosten, omdat bij inbreukzaken (vorm van diefstal) proceskosten in veel gevallen in geheel voor vergoeding in aanmerking komen. Dit betekent vaak dat de inbreukpleger gehouden is al uw juridische kosten te betalen.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee