Ik schijn inbreuk te plegen op een recht, wat moet ik doen?

Auteurs- en eigendomsrecht zijn ervoor bedoeld om rechthebbende te beschermen tegen inbreuken. Door een inbreuk te maken op een recht van bijv. een auteur kan deze hierdoor (ernstige) schade ondervinden. Het werk kan ineens minder exclusief zijn, minder waard of zelf onverkoopbaar. In de meeste gevallen realiseert de inbreukpleger de gevolgen van dergelijk inbreuk niet en berust de inbreuk op een misverstand, waarbij van opzet geen sprake is.

Ondanks het voorgaande is een inbreuk in principe hetzelfde als diefstal, hierbij is opzet of misverstand minder relevant als het aankomt op ondernemers en hun gedragingen. Dit betekent dat indien de rechthebbende de inbreuk heeft geconstateerd hij/zij tot actie over kan en wellicht zelfs moet gaan. Dit kan inhouden dat de inbreukpleger een schrijven ontvangt met in ieder geval de constatering van de inbreuk. Mocht er daadwerkelijk sprake van een onrechtmatig handelen jegens de rechthebbende zal in dergelijk schrijven ook worden vermeld wat er van de inbreukpleger zal worden gevorderd. Hier staat natuurlijk tegenover dat de rechthebbende zijn vorderingen logischerwijs moet onderbouwen met bewijs.

Waar u op moet letten:Waar u op moet letten:
Een partij die enkel stelt dat er inbreuk is gepleegd op zijn/haar rechten wil natuurlijk niet automatisch zeggen dat dit ook daadwerkelijk zo is. Punten waaraan u in beginsel een legitieme claim aan kunt herkennen zijn o.a. het aangehaalde bewijs in de brief van de inbreuk (links, gedeponeerde bewijzen, screenshots), de juridische onderbouwing, de constatering, de contactgegevens van de zender enzovoorts, maar als echte graadmeter geldt natuurlijk dat de inbreukpleger heel goed zelf weet, althans moet weten wat de oorsprong van hetgeen is hij/zij gebruikt. Mocht de inbreukpleger weten dat hij/zij iets heeft gekopieerd heeft gekopieerd dan kan hij/zij natuurlijk prima zelf invullen of de rechthebbende gelijk heeft.

Ik heb de beelden en/of teksten zelf gekocht:
Het wil (soms) gebeuren dat een persoon of bedrijf ten goede trouw een beeld of tekst koopt via bijv. een website. Vervolgens ontvangt de ondernemer na verloopt van tijd een brief omtrent een gepleegde inbreuk. Hoewel de meeste ondernemers ervan uit zullen gaan dat zij niks fout hebben gedaan is dit niet het geval. Zelfs indien een beeld of tekst is gebruikt die de ondernemer via bijv. een platform heeft verkregen zal voorafgaande het gebruik altijd zelf onderzocht moeten worden wat de oorsprong is van het beeld/ de tekst. Indien de ondernemer dit onderzoek nalaat neemt hij/zij in principe voor lief dat hij/zij (mogelijk) inbreuk pleegt op de rechten van rechthebbende. Het aanschaffen van iets wil niet automatisch zeggen dat er hierdoor geen inbreuk gepleegd kan zijn.

Hoe te handelen:
In de eerste plaats dient u dergelijke claims nooit te negeren (!) In de dagelijkse praktijk zien wij helaas vaak dat men de eerste brieven omtrent inbreuk naast zich neerlegt en vervolgens doorgaat met de onderneming en ook onverstoord met de inbreuk. Ingeval er echter daadwerkelijk een inbreuk is gepleegd lopen de kosten alleen maar op en wordt herstellen of is een oplossing buitengerechtelijk vinden moeilijker tot zelfs onmogelijk.

Leg zodoende een brief omtrent inbreuk op een recht nooit naast u neer. U kunt zich het beste spoedig als mogelijk tot een juridisch professional wenden met kennis en kunde van het auteurs- en eigendomsrecht. Neem tot slot nooit zomaar aan dat een claim juist is, het kan immers net zo goed zijn dat de wederpartij een inbreuk pleegt op uw rechten.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee