Hoe bescherm ik mijn woord- en/of beeldmerk?

Een beeld- en/of woordmerk en/of merk registreren wij voor ondernemers zowel in de Benelux en desgewenst (op verzoek) tevens in de Europese Unie (EU) en daarbuiten. Het registreren van een Benelux merk duurt doorgaans 3 maanden, een merk registreren buiten de Benelux duurt langer en kan soms zelfs langer duren dan 12 maanden.

Het registreren van uw merknaam en/of beeldmerk is belangrijk, want hiermee beschermd u de identiteit van uw onderneming en voorkomt u problemen met oog op eventuele inbreuken.

Om u wegwijs te maken hieronder een aantal veelgesteld vragen en de antwoorden:

#1 Wat is een handelsnaam?
Een handelsnaam is een naam die u registreert bij de kamer van koophandel (KVK). Veel ondernemers zijn in de veronderstelling dat deze handelsnaam tevens een registratie betreft en dat dit betekent dat de handelsnaam uw eigendom is. Dit is echter onjuist. Een handelsnaam is slechts een naam waarmee u naar voren treedt in het handelsverkeer. Deze handelsnaam wordt nadrukkelijke niet gecontroleerd op eventuele inbreuken op de rechten van derden. Dit is ook niet de taak van KVK, maar voor de onderneming die de handelsnaam gaat voeren.

#2 Wat is een merknaam?
Een merknaam is een naam waarop rechten berusten (lees: dus geen handelsnaam). Een merknaam registreert u en daarmee beschermd u dat andere partijen uw merknaam mogen gebruiken en u kunt optreden tegen misbruik. Een merknaam herkent u door de ™ of ® achter de merknaam, zoals bijvoorbeeld MijnBedrijf™ of MijnBedrijf®. Het voeren van een ™-teken betekent dat er een merkaanvraag is ingediend en het ®=teken betekent dat er een merkdepot van toepassing is. Het voeren van het ® mag dus in beginsel alleen indien het merk geregistreerd is én dus niet als het slechts een handelsnaam betreft. Het ™-teken mag gevoerd worden indien er een aanvraag loopt voor een merkregistratie. Verwar ® en ™ overigens niet met het ©-teken. Dit teken wordt namelijk gebruikt om aan te tonen dat ergens auteursrecht op rust en dit gebruikt men bijvoorbeeld vaak bij zelfgemaakte foto’s of onderaan een website om aan te geven dat men teksten heeft geschreven.

#3 Wat is een beeldmerk?
Een beeldmerk is een beeld waaruit uw merk blijkt. Denkt u bijvoorbeeld aan uw logo. Voor het beeldmerk gelden dezelfde regels als voor de merknaam. Een gemaakt logo door een ontwerpen is onder de Auteurswet (Aw) eigendom van de auteur (maker) en derhalve mag de maker hier een ©-teken aan toevoegen. Dit betekent echter niet automatisch dat de auteur geen inbreuk pleegt op de rechten van derden. Bedrijven registreren derhalve hun beeldmerken (logo’s vooral) tevens als (beeld)merk. Zo kan men voorkomen op een later moment beschuldigd te worden van een inbreuk op de rechten van een ander en te allen tijde aantonen niet kwaadwillend te zijn door dergelijke registratie te verrichten en dit kan een fundamenteel verschil maken bij bijvoorbeeld een schadevordering.

#4 Hoogte vordering van rechthebbende?
Een inbreuk op een merknaam en/of beeldmerk kan een forse schadevordering opleveren. De rechtbank in Den Haag veroordeelde in 2020 nog een Nederlandse onderneming tot betaling van EUR. 40.000,00 wegens onrechtmatig gebruik van een merknaam en beeldmerk. In theorie kan de rechthebbende echter een schadevergoeding eisen die hem/haar deugt en zit hier feitelijk geen enkele limiet aan.

#5 Is uw merk geregistreerd?
Een handelsnaam is dus geen merknaam en zeker geen beeldmerk. Dit betekent dat u het risico loopt dat uw handelsnaam op enig moment zal worden geregistreerd en u (mogelijk) inbreuk pleegt op uw eigen handelsnaam indien u geen merkdepot heeft. Ter volledigheid geldt dit natuurlijk niet voor een handelsnaam die uw eigen voor en achternaam bevat of van algemene aard is, maar in de praktijk hebben veel ondernemers een originele merknaam bedacht en een logo en huisstijlen.

#6 Wat is mijn risico als ik geen merkdepot heb?
In de eerste plaats een boete of dwangsom van de rechthebbende, althans een vordering hiertoe. Ten tweede kan een rechthebbende u het gebruik van de (handels)naam en/of het logo in uiterst geval verbieden. Heeft u een betrouwbare handelsnaam met veel bekendheid resulteert dit natuurlijk in een forse schade voor uw reputatie, maar dit is het risico dat u zelf heeft genomen door uw merknaam en beeldmerk niet vast te laten leggen en/of te laten controleren. Ten derde indien u brochures, een huisstijl en/of website heeft laten bouwen zal u bij een inbreuk deze soms moeten staken en kan feitelijk alles in de prullenbak. De door u met zorg opgebouwde reputatie (handelsnaam en logo) kunt u niet meer gebruiken en dit is vaak nog erger dan eventuele geldvordering van de rechthebbende zelf.

#7 Maar mijn handelsnaam staat toch bij de KVK, dus dan pleeg ik toch geen inbreuk?
Het handelsregister controleert alleen of de handelsnaam voldoet en of deze al bestaat. De wettelijke grondslag hiervoor ligt in de handelsnamenwet en niet in de IE- en auteursrechtwetgeving. De KVK controleert dus ook niet of een handelsnaam inbreuk pleegt op de rechten van derden, dit is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt dus ook niet de KVK aansprakelijk stellen, omdat het uw verantwoordelijkheid is te controleren of de door u gekozen handelsnaam inbreuken pleegt op de rechten van derden.Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee