Mijn klant zegt dat het product niet voldoet

In art 7:17 BW wordt uiteengezet hetgeen de koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Een belangrijke rol speelt ook de mededelingen en toezeggingen van de verkoper. Kortgezegd is het van belang om eerst te bepalen welke verwachting u heeft geschept alvorens de koop tot stand kwam. Deze verwachtingen moeten worden waargemaakt. Geeft u bijvoorbeeld aan dat een product groen van kleur is en u levert vervolgens een blauw product is dit non-conform en kan de koper de overeenkomst ontbinden op grond van non-conformiteit.

Daarnaast mag de koper te allen tijd verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Een wasmachine die bijvoorbeeld geen centrifugefunctie heeft is binnen de grensen van redelijkheid een geval waarbij non-conformiteit kan gelden. De koper kan zich echter niet beroepen op non-conformiteit wanneer de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn, oftewel wanneer de verkoper duidelijk voorafgaande de koop aangeeft dat de wasmachine uit het voorbeeld geen centrifugefunctie heeft zal een beroep op non-conformiteit niet slagen. Kortgezegd, voldoet het product aan de beschrijvingen en mededelingen van verkoper, dan is de koop rechtsgeldig en kan deze niet ontbonden worden op basis van 'non-conformiteit'.

Tot slot is van belang dat een koper het beroep op 'non-conformiteit' kort na het constateren van het tekort aan de verkoper kenbaar maakt. Indien dit niet is gebeurd kan dit een reden zijn om een beroep op non-conformiteit te betwisten.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee