Mag ik een aanbetaling vragen?

U mag een aanbetaling van uw klant vragen voordat u tot leveren overgaat. Indien het een levering aan een consument betreft is het aanbetaalbedrag overigens wel in beginsel rechtens (volgens de wet) gemaximeerd tot vijftig procent (50%) van de aankoopsom.

Voor diensten geldt in beginsel geen maximum. Het is ook mogelijk (ondanks het maximum) om vooraf een hoger bedrag af te spreken. Het is echter weer niet mogelijk een hoger bedrag dan de genoemde vijftig procent (50%) te rekenen op basis van uitsluitend uw algemene voorwaarden. Van belang is dus te allen tijde dat indien u af wilt wijken van de wettelijke regel voor consumenten u dit bij voorkeur schriftelijk met de klant overeenkomt.

Is uw klant een ondernemer? U bent dan volledig vrij om te bepalen of, en zo ja hoe hoog het aan te betalen bedrag zal zijn. Bij ondernemers geldt voorts dat het aanbetaalbedrag ook in de algemene voorwaarden mag staan, echter dient u uw algemene voorwaarden dan wel voorafgaande het sluiten van de overeenkomst aan de klant kenbaar te maken.

Is uw klant gevestigd in het buitenland? In dit geval is van belang dat u het Nederlands recht (indien mogelijk) van toepassing zal verklaren op de verbintenis (overeenkomst). Let hierbij altijd op dat consumentenrecht in het buitenland ook een dwingend karakter kan hebben en dat de regels per land sterk kunnen verschillen. Het is gelet op vorenstaande aan te bevelen (indien u internationaal zakendoet) de wet- en regelgeving van het land van de klant goed te doorgronden en te begrijpen. De regels omtrent een aanbetaling kunnen namelijk in een ander land afwijken van het Nederlands recht en helemaal op het vlak van consumentenbescherming.

Valt de overeenkomst onder het Nederlands recht en weigert uw klant het aanbetaalbedrag te voldoen en is een aanbetaalbedrag (schriftelijk) overeengekomen? In dit geval heeft u in de meeste gevallen het recht op betaling en kunt u dit ook afdwingen. Het exacte antwoord kan echter per situatie verschillen en is zodoende afhankelijk van het type klant en of het Nederlands recht van toepassing is.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee