Mag ik een aanbetaling vragen?

Kort antwoord:
U mag een aanbetaling van uw klant vragen voordat u tot leveren overgaat. Hoe hoog dit bedrag mag zijn zal per situaties verschillen.

Gaat u een product aan een consument leveren?
De hoogte van de aanbetaling is gemaximeerd tot vijftig procent (50%) van de aankoopsom. Het is mogelijk (ondanks het maximum) om vooraf een hoger bedrag af te spreken. De consument moet hier echter wel toestemming voor geven, bij voorkeur schriftelijk.

Let op, een hoger bedrag dan de genoemde vijftig procent (50%) rekenen op basis van uitsluitend uw algemene voorwaarden en zonder voorafgaande toestemming van de consument mag niet.

Gaat u een dienst aan een consument leveren?
Voor diensten geldt in beginsel geen maximum bedrag voor de aanbetaling.

Is uw klant een ondernemer?
U bent volledig vrij om te bepalen of, en zo ja hoe hoog het aan te betalen bedrag zal zijn. Bij ondernemers geldt voorts dat het aanbetaalbedrag ook in de algemene voorwaarden mag staan, echter dient u uw algemene voorwaarden dan wel voorafgaande het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Met andere woorden u mag niet nadien naar algemene voorwaarden verwijzen indien deze niet voor het sluiten van de overeenkomst zijn kenbaar gemaakt.

Is uw klant gevestigd in het buitenland?
In dit geval is van belang dat u het Nederlands recht van toepassing zult verklaren op de verbintenis (overeenkomst). Let hierbij altijd op dat consumentenrecht in het buitenland ook een dwingend karakter kan hebben en dat de regels per land sterk kunnen verschillen. Het is gelet op vorenstaande aan te bevelen (indien u internationaal zakendoet) de wet- en regelgeving van het land van de klant goed te doorgronden en te begrijpen. De regels omtrent een aanbetaling kunnen namelijk in een ander land afwijken van het Nederlands recht en helemaal op het vlak van consumentenbescherming.

Wat als de klant weigert te betalen?
Valt de overeenkomst onder het Nederlands recht en weigert uw klant het aanbetaalbedrag te voldoen én is een aanbetaalbedrag wel overeengekomen? In dit geval heeft u in de meeste gevallen het recht op betaling en kunt u dit ook afdwingen. Het exacte antwoord kan echter per situatie verschillen en is zodoende afhankelijk van het soort klant (consument of ondernemer) en of het Nederlands recht van toepassing is.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee