Binnen welke termijn moet ik leveren?

Veel juridische geschillen gaan over een (tijdige) levering en/of de vraag of binnen de afgesproken tijd conform de overeenkomst is geleverd. De vraag of is voldaan binnen de levertermijn is mede afhankelijk van een aantal factoren en in dit artikel leggen wij het aan u uit.

Fatale termijn:
Juridisch gezien is van belang of er tussen partijen een fatale termijn is afgesproken. Een fatale termijn hoeft in principe niet hard in de overeenkomst te worden opgenomen. Een fatale termijn kan bijvoorbeeld ook worden afgeleid uit toezeggingen van de verkopende partij. Een fatale termijn betekent feitelijk dat er tussen partijen is afgesproken dat levering plaats zal vinden voor een bepaalde datum. Is hiervan sprake dan is in beginsel een ingebrekestelling niet noodzakelijk, omdat na het verstrijken van deze termijn de verkoper in verzuim zal komen. Het is echter wel altijd geadviseerd om alsnog ingebreke te stellen, omdat het soms niet altijd even duidelijk is of er sprake is van een fatale termijn.

Indicatieve termijn:
Een indicatieve termijn wil zeggen dat partijen een indicatie hebben afgesproken voor de opleverdatum. Dit zal vaak het geval zijn bij producten en/of diensten waarvoor niet met zekerheid te zeggen valt wanneer levering plaats zal vinden of voor maatwerk producten en/of diensten. Anders dan bij de fatale termijn moet de verkoper eerst ingebreke worden gesteld voordat de verkopende partij in verzuim zal treden. Hierbij moet de verkopende partij tevens een redelijke termijn krijgen om alsnog te leveren.

Zeer specifieke producten en/of diensten:
Voor zeer specifieke producten en/of diensten (denkt u aan een trouwjurk of een dienst voor een bruiloft bijvoorbeeld) hoeft de kopende partij in de regel de verkopende partij niet ingebreke te stellen. Het moge voor zich spreken dat in dit geval voor partijen duidelijk is dat de producten en/of diensten op een zeer concrete datum beschikbaar moeten zijn.

Geen herstelmogelijkheid is meestal schadeplichtig jegens verkoper:
In vrijwel alle gevallen zal na het verstrijken van de afgesproken levertijd een redelijke termijn moeten worden aangeboden door de koper aan de verkoper om alsnog te leveren, alvorens tot ontbinding door koper kan worden overgegaan. Mocht de koper de verkopende partij deze gelegenheid niet bieden, terwijl dit wel had gemoeten, maakt dit de koper schadeplichtig, omdat deze in verzuim treedt met zijn/haar verplichtingen.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee