Binnen welke termijn moet ik leveren?

Het is allereerst belangrijk vast te stellen wat er is afgesproken met de koper. Spreekt u een indicatieve levertijd af dan betekent dit dat de koper de overeenkomst niet direct kan ontbinden zodra deze verstrijkt. Spreekt u een vaste levertijd af dan bent u gehouden aan deze levertijd, echter dient de koper u wel een redelijke termijn te geven mocht u deze termijn niet halen.

Is er niks afgesproken over de levertijd dan geldt de wettelijke levertijd van 30 dagen. U moet binnen deze termijn leveren, lukt dit niet dient de koper u ook een redelijke termijn te geven om alsnog te leveren.

Betreft het echter producten waarvoor een zeer specifieke levertermijn in afgesproken (denkt u bijvoorbeeld aan een trouwjurk voor een bruiloft) dan heeft de koper bij het niet halen van de levertermijn direct het recht de overeenkomst te ontbinden.

De basisregel zal echter in vrijwel alle gevallen zijn dat de koper u na het verstrijken van de afgesproken levertijd een redelijke termijn moet geven om alsnog te leveren, alvorens tot ontbinding door koper kan worden overgegaan. Mocht de koper u niet in de gelegenheid stellen om alsnog te leveren maakt dit de koper schadeplichtig, omdat deze in verzuim treedt met zijn/haar verplichtingen en kunt u schadevergoeding vorderen, er is in laatste geval immers geen rechtsgrond de overeenkomst te ontbinden.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee