Ik heb een onbetaalde factuur, wat kan ik het beste doen?

Als u een factuur heeft die debiteur onbetaald heeft gelaten is het allereerst belangrijk dat debiteur in verzuim is geraakt. Het advies luidt te allen tijde debiteur eerst schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) ingebreke te stellen met een redelijke termijn om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Wenst u incassokosten te vorderen is het verplicht de gemoeide incassokosten bij uitblijven betaling tevens te vermelden volgens de wettelijke staffel.

De basisregel luidt dat indien debiteur niet ingebreke is gesteld deze ook niet in verzuim is getreden. Gevolg van een gebrek aan ingbrekestelling kan zijn dat crediteur aansprakelijk is voor schade wegens het beeindigen van de overeenkomst. Een goede en deugdelijke ingebrekestelling is derhalve altijd geadviseerd.

Voldoet debiteur na de ingebrekestelling alsnog niet aan de betaalverplichting kunt u een incassobureau inschakelen, echter adviseren wij u een jurist en/of gerechtsdeurwaarder in te schakelen, omdat laatstgenoemde een bevoegdheid heeft tot nemen van executiemaatregelen en een incassobureau niet.

Mocht uw factuur na het doorlopen van alle stappen nog niet zijn voldaan kunt u uw debiteur in rechte betrekken (de zaak voor de rechter brengen). Het is vaak raadzaam eerst een zogeheten 'verhaalonderzoek' te doen, om zeker te weten dat u het vonnis ook daadwerkelijk ten uitvoer kunt leggen.

Gebruik maken van onze gratis incasso? Ga naar onze gratis incassoservice.


Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee