Ik heb een onbetaalde factuur, wat kan ik het beste doen?

Een klant die uw factuur niet voldoet geeft de nodige kopzorgen en zo ook stres. Het is allereerst niet goed voor de samenwerking, maar tevens wordt u opgezadeld met een hoop werk. In dit artikel leggen wij u uit wat u het beste kunt doen indien uw klant de factuur onbetaald laat.

Het verzuim:
Na het verstrijken van de betaaltermijn zoals opgenomen in uw factuur betekent dit niet automatisch dat de debiteur in verzuim is. Zijn er algemene voorwaarden en zijn deze geldig én staat hierin een duidelijk en kloppend beding dan kan er sprake zijn van een direct verzuim na het verstrijken van de betaaltermijn. Onverlet het hiervoor overwogene is het advies echter te allen tijde om de debiteur schriftelijk ingebreke te stellen en de debiteur een redelijke termijn te bieden om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

Wettelijke incassokosten:
Indien incassokosten in rekening worden gebracht na het verzuim moet de debiteur in beginsel hier voorafgaande van op de hoogte worden gebracht met hierbij tevens de berekening van de incassokosten (en eventuele rentes) die zullen ontstaan. Vaak zal dit gebeuren met een 14-dagen brief.

Geen ingebrekestelling, wel overeenkomst ontbinden:
Indien de crediteur een overeenkomst met een debiteur wegens wanbetaling beëindigd is het cruciaal dat er een deugdelijke ingebrekestelling is verzonden, waarvan de ontvangst kan worden aangetoond. Indien een ingebrekestelling ontbreekt en is voor het specifiek geval volgens de wet dit wel nodig kan dit betekenen dat de crediteur jegens de debiteur aansprakelijk is voor de schade wegens het onrechtmatig beëindigen van de overeenkomst. Een goede en deugdelijke ingebrekestelling is derhalve altijd geadviseerd.

Geen betaling na ingebrekestelling:
Indien de debiteur na de ingebrekestelling alsnog niet aan de betaalverplichting zal voldoen kunt u een incassobureau inschakelen, echter is het advies een jurist of gerechtsdeurwaarder in te schakelen, omdat laatstgenoemde een bevoegdheid heeft tot het nemen van executiemaatregelen en een incassobureau niet. Mocht de factuur na het doorlopen van alle stappen nog steeds niet zijn voldaan kan de debiteur in rechte worden betrokken (de zaak komt voor de rechter).

Verhaalonderzoek:
Een gerechtsdeurwaarder en jurist zullen veelal een verhaalonderzoek doen naar een debiteur of het wijsheid is een vordering in rechte in te stellen. Dit om er zeker van te zijn dat de debiteur ook daadwerkelijk verhaal zal bieden.

Onze gratis incassoservice:
Gebruik maken van onze gratis incasso? Ga naar onze gratis incassoservice.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee