Ik ben gedagvaard, moet ik verschijnen?

Er is een verschil tussen een dagvaarding en een verzoekschrift. Afhankelijk van wat de wet voorschrijft moet de eiser (bij een verzoekschrift overigens de verzoeker) als eerste stap in een procedure een dagvaarding of een verzoekschrift uitbrengen. Dit processtuk wordt verplicht door de gerechtsdeurwaarder aan de gedaagde of verweerder uitgereikt.

Zodra u een dagvaarding of verzoekschrift ontvangt staat hierin per welke datum u op zitting dient te verschijnen én of u dient te verschijnen in persoon, bij gemachtigde of uitsluitend bij advocaat. Vervolgens zijn er een aantal scenario’s mogelijk. In dit artikel leggen we de mogelijkheden aan u uit.

U bent het eens met de vordering of het verzoek:
In dit geval kunt u in de meeste gevallen het beste niks doen. U bent het eens met hetgeen bij dagvaarding of verzoekschrift gesteld. Wenst u een regeling? U dient zich dan tot de eiser/verzoeker te wenden voor een betaalafspraak. Weet u niet zeker of u het volledig eens bent met hetgeen door uw wederpartij gesteld is het verstandig professionele juridische bijstand in te schakelen.

U bent het niet eens met de vordering:
In dit geval is het raadzaam professionele juridische hulp in te schakelen. Doet u de verdediging liever zelf (en is dit bij wet toegestaan) dan kunt u ervoor kiezen om dit mondeling te doen op de geplande zitting of schriftelijk in tweevoud uiterlijk één dag voor de geplande zitting. Heeft u geen ervaring met juridische stukken opstellen en/of een pleidooi voeren is het raadzaam professionele juridische bijstand in te schakelen.

U heeft meer tijd nodig:
In dit geval kunt u met een brief om uitstel vragen bij de rechter. Doe dit tijdig én bij voorkeur aangetekend. In de meeste gevallen krijgt u ongeveer vier weken uitstel. Let wel op, want uitstel wordt meestal maar éénmaal gegeven.

U bent niet verschenen, maar bent het later toch niet eens:
Indien u niet verschijnt laat u verstek gaan. Dit betekent dat de rechter een verstekvonnis zal wijzen, mits de vordering een rechter niet oneigenlijk voorkomt. U heeft nog de mogelijkheid voor verzet of hoger beroep.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee