Gelden mijn algemene voorwaarden?

Indien u uw algemene voorwaarden voorafgaande het sluiten van een overeenkomst kenbaar maakt voldoet u ex. art. 6:234 lid 1 BW aan de vereiste voor toepasselijkheid. Levert u producten aan een consument is het belangrijk de zogeheten 'zwarte' en 'grijze' lijst te raadplegen. Deze lijsten bevatten artikelen die van rechtswege (volgens het recht) niet zijn toegestaan.

U kan dergelijke bedingen natuurlijk wel opnemen in uw voorwaarden, maar de consequentie zal zijn dat dit de toepasselijkheid - ongeacht akkoord - voor een deel of zelfs in geheel aan kan tasten. Het advies luidt derhalve nooit dergelijke bedingen op te nemen in uw voorwaarden. Voorts adviseren wij een beding in uw voorwaarden op te nemen dat bij een strijdigheid met een dwingendrechtelijke bepaling niet de gehele voorwaarden worden aangetast.

Het is te allen tijde raadzaam niet zelf algemene voorwaarden op te stellen of deze ergens van te kopiëren. Bij het zelf opstellen loopt uw onderneming (mogelijk) onnodige risico's en bij het kopieren van een andere bron pleegt u mogelijk inbreuk op een auteursrecht.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee