Gelden mijn algemene voorwaarden?

Vrijwel elke onderneming maakt gebruik van algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden dienen als het hart van uw onderneming in die zin dat hierin de regels staan waaraan de onderneming zich wenst te verbinden. Algemene voorwaarden hebben zodoende enerzijds tot doel verbintenissen met de onderneming te ondersteunen en anderzijds de wederpartij duidelijkheid te geven over de gehanteerde regels die de ondernemer wil laten gelden voor de opdracht.

Op tijd ter hand stellen is verplicht:
Indien een partij zich wenst te beroepen op zijn/haar algemene voorwaarden moeten deze voorafgaande het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij worden kenbaar gemaakt ex. ex. art. 6:234 lid 1 BW . Dit betekent dat een verwijzing naar algemene voorwaarden op uw factuur te laat is, omdat de factuur immers zal volgen nadat er een verbintenis is aangegaan. Een verwijzing op een website is in de regel ook onvoldoende om uw algemene voorwaarden te laten gelden.

Gedeponeerde algemene voorwaarden en de toepasselijkheid:
Met het deponeren van uw algemene voorwaarden kiest u er feitelijk voor uw algemene voorwaarden vast te laten leggen. Op deze wijze staat vast wat er in uw algemene voorwaarden op een bepaalde datum staat én kan de inhoud ervan ook niet later worden betwist. De meest gebruikelijke weg hiervoor is om te deponeren bij de griffie van de rechtbank.

De zwarte en grijze lijst:
Indien u producten en/of diensten zal levert aan consumenten is van belang dat u rekening houdt met de ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst. Deze lijsten omvatten bedingen die absoluut niet zijn toegestaan (zwarte lijst) en bedingen die afhankelijk van het geval niet zijn toegestaan (grijze lijst). Neemt u toch dergelijke bedingen op in uw algemene voorwaarden riskeert u dat de algemene voorwaarden in geheel nietig of vernietigbaar zijn ongeacht uw wederpartij ermee is ingestemd . Dit kan overigens ook worden voorkomen door een passend beding in te sluiten in uw algemene voorwaarden die dit zal voorkomen, derhalve is professionele bijstand van een juridisch professional raadzaam.

Strijdig met een dwingendrechtelijke bepaling:
Wij ontraden te allen tijde bedingen op te nemen in uw voorwaarden die strijdig zijn met dwingend recht. Dit betekent simpel uitgelegd dat u niks opneemt in uw voorwaarden dat bij wet niet kan of zelfs verboden is. U kunt bijvoorbeeld niet een consument een korte bedenktijd bieden op basis van uw algemene voorwaarden, omdat dit strijdig is met dwingend recht.

Kopiëren en klaar:
Algemene voorwaarden zijn bedoeld om de regels van uw bedrijf inzake betaling, levering, klachten enzovoorts in te richten. Het klakkeloos overnemen van algemene voorwaarden en deze vervolgens gebruiken voor de eigen onderneming is zodoende een onaanvaardbaar risico. Wet- en regelgeving kan immers veranderen, waardoor de gekopieerde voorwaarden niet meer voldoen, maar nog veel belangrijker het kopiëren van beelden en teksten is bij wet verboden en dit maakt schadeplichtig en derhalve ontraden wij kopiëren te allen tijde (!)

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee