Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Een overeenkomst komt ex. art. 6:217 lid 1 BW tot stand door een aanbod en de aanvaarding ervan. Om dit eenvoudig uit te leggen komt een overkomst dus tot stand doordat een persoon of een bedrijf een aanbod van een aanbieder accepteert. Het aanbod kan op diverse manieren plaatsvinden. De meest voor de hand liggende manier van een aanbod is bijvoorbeeld een offerte en/of een (concept)overeenkomst.

Er kan ook sprake zijn van een aanbod en aanvaarding op een andere manier. U kunt hierbij denken aan een website met producten en/of diensten en een bestel- en/of aanvraagformulier (aanbod). Door het formulier in te vullen c.q. de bestelling te plaatsen kan er immers ook sprake zijn van aanvaarding en komt op deze wijze een overeenkomst tot stand. Bij digitale overeenkomsten kan het echter wel lastiger zijn om de aanvaarding te bewijzen. Doormiddel van bijvoorbeeld een digitale handtekening of een bewijs van ontvangst kan echter vaak de aanvaarding worden aangetoond.

Aanvaarding kan echter ook plaatsvinden in een supermarkt, waar u producten voor een bepaalde prijs in uw winkelmand stopt en deze afrekent bij de kassa. Door het afrekenen heeft ook aanbod en aanvaarding plaatsgevonden en is er een (koop)overeenkomst tot stand gekomen. Met andere woorden aanbod en aanvaarding kan op diverse manieren plaatsvinden en het is cruciaal voor de vaststelling van een verbintenis. Ontbreekt het aanbod en de aanvaarding is er dus ook geen verbintenis.

Het tot stand komen van aanbod en aanvaarding (lees: de verbintenis) is in beginsel vormvrij, tenzij de wet anders voorschrijft. Dit betekent dat een verbintenis tot stand kan komen via aanvaarding via e-mail, whatsapp, mondeling, met een contract enzovoorts. Voor sommige verbintenissen is dit echter anders, omdat hiervoor het schriftelijkvereiste zal gelden. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de verkoop van onroerende zaken.

Samenvattend is een aanbod en de aanvaarding voldoende om een overeenkomst tot stand te laten komen. Vaak is het wel verstandig zaken schriftelijk vast te leggen, want hoewel een overeenkomst ook mondeling tot stand kan komen dient het bestaan van de overeenkomst bewezen te kunnen worden bij betwisting. Een overeenkomst is tot slot een verbintenis en deze komt dus tot stand door aanbod en aanvaarding.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee