Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Een overeenkomst komt ex. art. 6:217 lid 1 BW tot stand door aanbod en de aanvaarding hiervan. In beginsel is het het tot stand komen van een overeenkomst vormvrij, tenzij de wet anders voorschrijft. Dit betekent dat een overeenkomst tot stand kan komen via e-mail, whatsapp, mondeling, met een contract et cetera.

Voor sommige overeenkomsten geldt het schriftelijkvereiste, denkt u hierbij aan de verkoop van onroerende zaken. Maar in de meeste gevallen is een aanbod en de aanvaarding voldoende om een overeenkomst tot stand te laten komen. Vaak is het wel verstandig zaken schriftelijk vast te leggen, want hoewel een overeenkomst ook mondeling tot stand kan komen dient het bestaan van de overeenkomst bewezen te kunnen worden bij betwisting. Een overeenkomst noemen we tot slot ook vaak een verbintenis.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee