Wat is het verschil tussen buitengerechtelijk en in rechte?

In de juridische wereld gebruiken we termen die niet altijd voor iedereen even duidelijk zijn. In der minne beslechten, buitengerechtelijk en in rechte betrekken zijn dan ook termen die soms vraagtekens op kunnen roepen.

Om te beginnen met de term ‘in der minne beslechten’, dit betekent simpel uitgelegd tot een oplossing komen zonder tussenkomst van de rechter. Deze fase voorafgaand aan de tussenkomst van een rechter heet ook wel de minnelijke fase of buitengerechtelijk.

Wanneer we het hebben over ‘in rechte’ of ‘in rechte betrekken’ betekent dit dus het tegenovergestelde, waarbij het eerste zal inhouden dat de procedure loopt en het tweede dat er een voornemen is om de procedure te entameren (op te starten).

Een procedure is ter volledigheid aangevangen zodra er een dagvaarding of verzoekschrift is uitgereikt.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee