Ik wil een oppositieprocedure starten

Inleiding:
Merkbewaking is cruciaal op het moment u een eigen (beeld)merk heeft vastgelegd. U kunt nu immers optreden tegen onrechtmatig (mis)gebruik van uw (beeld)merk(en).

Indien u constateert dat een (nieuwe) aanvraag mogelijk inbreuk pleegt op uw bestaande (beeld)merk kunt u hiertegen relatief goedkoop optreden tijdens de aanvraag en kort na de aanvraag. Deze procedure heet oppositie.

Wie kan in oppositie komen tegen een aanvraag voor een (beeld)merk?
Merkhouders kunnen oppositie instellen ex. art. 2.14 lid 3 BVIE tegen een nieuwe aanvraag.

Ik heb geen (beeld)merk, maar wel een handelsnaam. Kan ik toch iets doen?
Soms, maar meestal niet. Het Europees recht biedt namelijk in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid dat een oudere handelsnaam ook een recht heeft om op te treden op, doch uitsluitend op voorwaarde dat de handelsnaam meer dan slechts lokale bekendheid geniet.

Binnen welke termijn moet ik oppositie instellen?
Oppositie kan reeds tijdens de registratiefase (gericht tot een latere registratie) of binnen twee maanden (Benelux) vanaf de feitelijke datum van publicatie.

Wat is de ontvankelijkheid?
Om geslaagd oppositie in te kunnen stellen moet sprake zijn van ontvankelijkheid. Dit betekent dat diegene die oppositie aanhangig maakt aan moet tonen dat hij/zij daadwerkelijk een (beeld)merkhouder is en derhalve ook rechthebbende. Voorts moet oppositie binnen de termijnen worden ingesteld. Pas als ontvankelijkheid is aangenomen start de oppositieprocedure.

Wat is (beeld)merkbewaking en heb ik dit nodig?
Om op te treden tegen inbreuken en vervolgen oppositie in te kunnen stellen is het van belang dat u eerst weet wanneer er (mogelijk) inbreuk zal worden gemaakt op uw (beeld)merk(en). In dit kader is zodoende (beeld)merkbewaking te allen tijde geadviseerd, omdat u uitsluitend op deze wijze kunt achterhalen of er nieuwe aanvragen hebben plaatsgevonden.

Heb ik de rechten verkregen vanuit mijn (beeld)merk recent te gelden gemaakt?
Het is sterk aan te bevelen dat u in de afgelopen periode het (beeld)merk (lees: uw rechten) te gelden heeft gemaakt. Een goede verdediging van diegene tegen wie oppositie is ingesteld (de verweerder). Is hiervan geen sprake kan dit een reden zijn om ingestelde oppositie af te wijzen..

Het is te allen tijde raadzaam dit soort procedures niet zelf uit te voeren. Schakel daarom altijd professionele juridische bijstand in om uw zaak goed voor te bereiden.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee