Er is een opposidieprocedure tegen mij gestart

Ten eerste is dit natuurlijk nooit leuk nieuws. Er is kennelijk een partij die van oordeel is dat zijn/haar rechten worden geschonden (er inbreuk is gepleegd op hun rechten) door de registratie van uw (beeld)merk. Het goede nieuws is dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Het is goed mogelijk dat binnen de kaders van de wet uw (beeld)merk is toegestaan.

Van belang is vooral of en zo ja het beeldmerk voldoende onderscheidend is in die zin dat het voor een potentiële doelgroep duidelijk is dat het gaat om twee verschillende merken. Het betreft hier echter een zeer grijs gebied gelet op de jurisprudentie waarbij er geen hapklaar antwoord voorhanden is.

Per geval zal telkens moeten worden bekeken of er daadwerkelijk sprake is van een inbreuk of niet. Mocht dit het geval zijn dan kan uw (beeld)merk niet worden geregistreerd, echter mocht dit niet het geval zijn dan zal de opposant in het ongelijk worden gesteld en zal uw (beeld)merk alsnog worden geregistreerd.

Het is te allen tijde raadzaam niet zelf verweer te gaan voeren. Per geval zal namelijk de uitkomst zeer afhangen van uw juridisch verweer alsmede de gronden die u opwerpt. Voorts zijn er een aantal cruciale stappen die moeten worden doorlopen om uw rechtspositie te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan het opvragen van de bewijzen van gebruik bijvoorbeeld.

Een deugdelijk en goed verweer vergroot dan ook uw kansen op winst, doch de kleinste fout kan resulteren in een verlies. Van belang is hoe dan ook het hoofd koel te houden, immers een ingestelde oppositie wil niet meer zeggen dan dat er een partij is die van oordeel is dat u inbreuk heeft gepleegd met de registratie. Dit hoeft dus echter – zoals gezegd – niet altijd zo te zijn.

Wel is het aan te raden dergelijke claims niet te negeren, immers een ingestelde oppositie betekent dat er een procedure jegens u is gestart. Niet reageren en/of verweer voeren zal dus zeker resulteren in een verlies.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee