Wanneer moet ik gegevens verstrekken of verwijderen?

Onder de AVG heeft elke natuurlijk persoon recht op inzage in zijn/haar gegevens. U moet gegevens omtrent de verzoeker zijn haar gegevens bij u opgeslagen te allen tijde verstrekken. Indien een verzoek zich richt tot verwijderen dient u hier eveneens gehoor aan te geven, tenzij er sprake is van een rechtsgrond die verwijderen in de weg staat. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het verhalen van een vordering.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee