Algemene Verorderning Gegevensbescherming in een notendop

De General Data Protection Regulation (GDPR) is de Europese privacywet ter bescherming van persoonsgegevens. De Nederlandse implementatiewet genaamd Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is hier een uiterwerking van. De wet heeft tot doel dat personen de gegevens opgeslagen bij bedrijven ter zake hun persoon in kunnen zien, laten verwijderen en aan kunnen laten passen. Korgezegd heeft de wet tot doel transparantie te bieden aan natuurlijke personen omtrent hoe en waar hun gegevens worden opgeslagen. Elk bedrijf (ongeacht rechtsvorm) moet aan de AVG voldoen. Dit betekent kort dat een bedrijf op technologisch en procesmatig vlak de wet binnen de organisatie dient te implemteren. Doet een bedrijf dit niet betekent dit - kort en zakelijk - dat de toezichthouder (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens) boetes op kan leggen aan de onderneming.

De implementatie van de AVG is voor de meeste ondernemers niet eenvoudig. Zo moet u bijvoorbeeld denken aan het inrichten van IT-systemen, procedures rondom databeveiliging en lekken, maar ook diverse wijzigingen in disclaimers, voorwaarden, formulieren et cetera. Het is raadzaam hierbij assistentie te verzoeken van een jurist gelet op de complexiteit van de wetgeving.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee