Kan ik borg verrekenen met openstaande huur?

Bij het aangaan van een huurovereenkomst zal in de meeste gevallen een borg worden gevraagd van de huurder. Deze borg, ook wel waarborgsom genoemd is binnen het huurrecht een bedrag dat door de huurder wordt betaald bij het aangaan van de huurovereenkomst en dit bedrag dient als waarborg voor eventuele herstelkosten bij gebreken aan het einde van de huurovereenkomst aan het gehuurde.

In de meeste (model)overeenkomsten voor de huur van onroerende zaken is het niet mogelijk om de borg aan het einde van de huurovereenkomst te verrekenen met (nog) openstaande huurpenningen. Dit is erin gelegen de borg is betaald met een ander doel.

Hebben partijen (contractueel) afgesproken dat de borg wel mag worden verrekend aan het einde van de huurovereenkomst zitten hier doorgaans wel gevolgen aan die men vaak over het hoofd ziet.

Voor de verhuurder zal gelden dat mochten er ineens herstelkosten gemaakt moeten worden en de borg is aangewend voor huurpenningen dit kan inhouden dat er (deels) geen huurpenningen zijn voldaan. Het restbedrag voor de huurpenningen is door het toepassen van de verrekening vaak laag, waardoor verhaal middels een procedure vaak onevenredig kostbaar zal zijn.

Aan de andere kant zal voor de huurder gelden dat bij een verrekenen onduidelijk is of er aan het einde van de huurovereenkomst (nog) een restschuld is jegens verhuurder. Het is immers niet ondenkbaar dat er toch herstelwerk ontstaat en dat de huurder nadien alsnog geconfronteerd zal worden met een huurachterstand.

Om het proces aan het einde van de huur overzichtelijk en gestroomlijnd te houden is het advies om borg niet te verrekenen met huur. Het lijkt aantrekkelijk, echter zijn het twee verschillende soorten betalingen waardoor het complexer kan worden.

Indien tot slot de borg met de huur zal worden verrekend en dit is niet afgesproken in de huurovereenkomst of er is geen overeenstemming over bereikt kan dit is nadeligste geval zelfs betekenen dat de borg alsnog aan huurder toekomt.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee