Ik wil aandelen uitgeven voor mijn bedrijf

Kort antwoord:
Voor het antwoord op deze vraag is ten eerste van belang het verschil te weten tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden en rechtshandelingen kan verrichten zoals een natuurlijk persoon. Een natuurlijk persoon is volledigheidshalve een persoon van vlees en bloed. In beginsel kan alleen een rechtspersoon aandelen uitgeven. Hoe de aandelen uitgegeven kunnen worden zal per rechtspersoon verschillen.

Soorten rechtspersonen
Voorbeelden van een rechtspersoon zijn een Besloten Vennootschap (BV) of een Naamloze vennootschap (NV). Het verschil tussen deze rechtspersonen zit hem in de vorm van aandelen die zij uit kunnen geven en de wijze waarop.

Besloten Vennootschap (B.V.)
Deze rechtspersoon kan alleen aandelen uitgeven op naam. Om dit makkelijk uit te leggen kunnen aandelen alleen worden ingeschreven op naam en altijd via een notaris. Indien u een B.V. op zal richten geeft u derhalve ook aan van wie de aandelen zijn (op naam). U kunt bij deze rechtspersoon dus niet zomaar aandelen verkopen en overdragen willekeurig zonder ze eerst op naam te zetten bij de notaris.

Naamloze Vennootschap (N.V.)
Deze rechtspersoon kan aandelen uitgegeven aan toonder. Om dit makkelijk uit te leggen betekent dit dat aandelen bijvoorbeeld via handel op de beurs kunnen worden overgedragen. De aandelen zijn zodoende in eigendom van de toonder (diegene die dit aan kan tonen en bewijzen). Deze rechtspersoon ziet u dan ook (in tegenstelling tot de B.V.) veelal bij de beursgenoteerde onderneming. Het voordeel van een N.V. is er vooral in gelegen relatief snel kapitaal kan worden aangetrokken, omdat er vrije handel in aandelen mogelijk is.

Buitenlandse varianten?
Er zijn daarnaast ook nog tal van buitenlandse vormen waarvoor u kunt kiezen, maar waarbij in beginsel de basis redelijk gelijk zal zijn. Het is raadzaam bij dergelijke lastige keuzes e.a. uit te laten zoeken door een jurist en/of fiscalist, zeker als het aankomt op buitenlandse vormen.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee