Reclamecode Social Media & Influencer Marketing

De Reclamecode Social Media & Inluencer Marketing (RSM) betreft een lijst aan verplichtingen waar zowel adverteerders als de influencers zich aan dienen te houden, maar echt bindende regels zijn dit niet, omdat het ontbreekt aan een bevoegdheid tot het opleggen van sancties.

Wel is het raadzaam ter voorkomen van eventuele reputatieschade voor partijen u te houden aan de RSM en dit zal dan ook veelal gebeuren.

Mocht een influencer en/of aderteerder overigens herhaaldelijk regels uit de RSM blijven overtreden dan bestaat er wel het risico dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) eventueel ingrijpt en alsnog een boete zal opleggen, echter is dit vooralsnog zeer ongebruikelijk.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee