Betere bescherming klokkenluider tegen werkgever

De wet Huis voor Klokkenluiders (HvK) is per 2022 uitgebreid. Onder de gewijzigde wetgeving krijgen in de eerste plaatst werknemers en ambtenaren, maar ook vrijwilligers, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en zelfs sollicitanten bescherming als zij aan de bel trekken over misstanden bij een onderneming.

Indien door een melding een klokkenluider zelf is benadeeld geldt dat de bewijslast wordt omgekeerd en de werkgever aan zal moeten tonen dat dit niet het geval is. Met andere woorden de werkgever moet aantonen dat de benadeling niet is veroorzaakt door de melding.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee