Behandeling van het akkoord en de verzoekprocedure

Inleiding
Nadat de aanloopfase en de stemronde succesvol zijn doorlopen volgt de inhoudelijke behandeling van het verzoek voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). In dit artikel treft u beknopt hoe de behandeling ongeveer zal verlopen

Gevolg geven aan de verkregen beschikking:
Het is ten eerste aan de verzoeker om gevolg te geven aan de verkregen beschikking van de rechtbank. Dit wil zeggen dat de verzoeker alle schuldeisers moet informeren omtrent het verzoek en de (geplande) inhoudelijke behandeling. De verzoeker is hiertoe verplicht en het niet voldoen aan deze eis kan resulteren in een afwijzing van het verzoek. Het is aanbevolen dat de verzoeker kan bewijzen dat de door de rechtbank bij beschikking opgelegde handelingen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

De behandeling van de weren van schuldeiser(s):
De rechtbank zal alle weren van schuldeisers behandelen tijdens de inhoudelijke behandeling. Indien de weren van een schuldeiser(s) slagen zal dit erin resulteren dat het verzoek alsnog zal worden afgewezen.

Weren van schuldeiser(s) zijn er niet of worden verworpen:
Indien er geen weren zijn of de weren worden verworpen zal het verzoek voor de WHOA worden toegewezen en over worden gegaan tot homologatie van het akkoord.

Dit betekent simpel uitgelegd dat het akkoord ingaat voor alle schuldeisers, dus ook voor schuldeiser die eventueel weren hadden tegen het verzoek voor de WHOA. We spreken dan ook in juridische zin van een dwangakkoord.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee