• Eigenschappen bibliotheek
Verbintenissenrecht

Met deze module heeft u recht op juridische bijstand voor geschillen op het gebied van verbintenissen (overeenkomsten, verklaringen e.d.) en verbintenissen uit de wet (onrechtmatige daad e.d.). Het is sterk aanbevolen deze module in te schakelen, omdat een verbintenis in de regel vaak de basis zal vormen voor zakelijk geschillen en ondernemers in de regel dagelijks nieuwe verbintenissen aangaan.

Deze module kost: 125/jaar of inbegrepen bij Premium, Premium Plus en Enterprise.
Voor wie: Ondernemers die verbintenissen aangaan


Oké begrepen Hulp nodig?