Procederen


Procederen is een stap die alleen genomen dient te worden indien dit in het belang is van de cliƫnt. Met andere woorden wij gaan niet procederen om maar te procederen en ons belang is dan ook volstrekt irrelevant. Onverlet vorenstaande kan het natuurlijk ook voorkomen dat u zal worden geconfronteerd met een procedure en u zich moet verweren en in laatste geval is het natuurlijk geen vrije keuze.

Feit is dat in de gevallen waarbij u procesbijstand van ons nodig heeft de eerste stap te allen tijde een gedegen jurisprudentieonderzoek zal zijn. Dit betekent simpel uitgelegd dat wij zullen onderzoeken hoe een rechter in soortgelijke kwesties tot een oordeel is gekomen en welke gronden wel of niet zouden kunnen slagen.

Hebben wij de situatie volledig in kaart gebracht dan zullen wij namens u over gaan tot dagvaarden of verweren en halen wij alles uit de kast om de zaak voor u te winnen. Indien wij van oordeel zijn dat een zaak weinig tot geen juridische aanknopingspunten heeft zullen wij dit ook voortijdig bij aangeven, zodat u weet waar u aan toe bent en een weloverwogen keuze kunt maken.

Betreft het een zaak waarbij u iets van een ander (bedrijf of persoon) eist dan bent u de eiser en verzorgen wij de dagvaarding en eventuele conclusies. Bent u gedagvaard verzorgen wij het nemen van conclusie(s), maar zullen wij u logischerwijs ook in de rechtbank zelf tijdens comparatie(s), verhoren e.d. bijstaan. Op deze zitting(en) voeren wij namens u het pleidooi en hiervoor gebruiken wij een pleitnota. Dit juridische stuk is bedoeld om de rechter de juridische standpunten - voor zover nog niet gedaan - goed uit te leggen.
Terug / Naar home


Hulp nodig? Wij helpen graag.