• Zelf samenstellen
  • Offerte
  • Aanvragen
  • Verificatie
  • Welkom

Stel zelf samen

U krijgt dadelijk een aantal noodzakelijke modules voorgelegd ter informatie én u kunt vervolgens zelf kiezen uit geadviseerde en optionele modues om volledig op maat een pakket samen te stellen.

Additionele informatie

Het samenstellen van een pakket op maat is volledig vrijblijvend en zonder kosten.

c.a. 4-5 minuten

Pre- en AVG-scan

Dit betreft een (gratis) juridische scan van uw website en documenten. Het betreft een basismodule en derhalve is deze module altijd ingeschakeld. Deze module kunt u volledigheidshalve niet uitschakelen.

Module is standaard ingeschakeld


Kosten:0/jaar

Juridisch advies

Elk juridisch traject begint met een adviesvraag en derhalve is deze module altijd ingeschakeld. Deze basismodule is noodzakelijk voor alle modules. U kunt deze module niet uitschakelen.

Module is standaard ingeschakeld


Kosten:100/jaar

Hulp bij conflicten

Met deze geadviseerde module heeft u recht op juridische bijstand bij conflicten in het buitengerechtelijk traject (voorafgaande de tussenkomst van een rechter) voor de door u te kiezen rechtsgebieden.

Wenst u deze module?


Kosten:100/jaar

Procesbijstand

Met deze geadviseerde module heeft u recht op juridische bijstand in de gerechtelijke fase (procedures bij de rechter) voor de door u te kiezen rechtsgebieden en andere eigenschappen.

Wenst u deze module?


Kosten:250/jaar

Incassoservice

Met deze optionele module proberen wij uw openstaande facturen snel te incasseren. Daarnaast brengen wij tevens de verhaalopties van uw debiteur in kaart om te bepalen of vervolgstappen zinvol zijn.

Wenst u deze module?


Kosten:50/jaar

Juridische documenten

Met deze optionele module heeft u recht op het controleren en verzorgen van uw juridische documenten. Daarnaast adviseren wij omtrent wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw documenten.

Wenst u deze module?


Kosten:100/jaar

Mediation

Met deze optionele module heeft u recht op mediation voor de door u te kiezen rechtsgebieden. Mediation is o.a. geadviseerd voor ondernemers met personeel.

Wenst u deze module?


Kosten:150/jaar

Subsidie- en merkaanvragen

Met deze optionele module heeft u recht op ondersteuning bij subsidieaanvragen (NL + EU) alsmede bij merkregistraties. Deze module is geadviseerd i.c.m. IE- en auteursrecht voor optimaal gebruik.

Wenst u deze module?


Kosten:250/jaar

Tevens privé

Met deze optionele module kunt het pakket ook privé te gebruiken voor de gekozen eigenschappen en rechtsgebieden.voor een kleine vergoeding per jaar.

Wenst u deze module?


Kosten:50/jaar

Geen wachtperiode

Met deze optionele module kiest u voor geen wachtperiode voor onvoorziene conflicten. Dit betekent dat u ook gebruik kan maken van het pakket voor conflicten die zijn ontstaan vooraf het afsluiten.

Wenst u deze module?


Kosten:50/jaar

Uren verdubbelen

Met deze optionele module krijgt u 30 uren per jaar beschikbaar (zonder deze module: 15 uren) voor hulp bij conflicten en/of procesbijstand. Deze module is raadzaam bij meer dan eens een conflict.

Wenst u deze module?


Kosten:500/jaar

Rechtsgebieden kiezen

U krijgt dadelijk een aantal rechtsgebieden voorgelegd én u kunt vervolgens zelf kiezen uit geadviseerde en optionele rechtsgebieden om uw pakket samen te stellen.

Additionele informatie

Een rechtsgebied is een 'categorie' waarin een bepaalde zaak valt

c.a. 2-3 minuten

Verbintenissenrecht

Een verbintenis zal vrijwel altijd de basis vormen voor zakelijke geschillen. Het betreft een noodzakelijk rechtsgebied en derhalve is deze module altijd ingeschakeld. Deze module kunt u niet uitschakelen.

Module is standaard ingeschakeld


Kosten:125/jaar

Huur- en pachtrecht

Dit optionele rechtsgebied geeft recht op bijstand voor geschillen op het gebied van huur, verhuur en pacht. Dit rechtsgebied is geadviseerd voor ondernemers die huren en/of actief zijn in de verhuur.

Wenst u dit rechtsgebied?


Kosten:125/jaar

Consumentenrecht

Dit optionele rechtsgebied geeft recht op juridische bijstand voor geschillen op het gebied van consumentenrecht. Deze module is geadviseerd voor ondernemers die leveren aan consumenten.

Wenst u dit rechtsgebied?


Kosten:125/jaar

Ondernemingsrecht

Dit optionele rechtsgebied geeft recht op bijstand bij geschillen op het gebied van ondernemingsrecht. U kunt hierbij denken aan conflicten met een leverancier of zakelijke klant.

Wenst u dit rechtsgebied?


Kosten:125/jaar

Social Media Recht

Dit optionele rechtsgebied geeft recht op juridische bijstand bij geschillen op het gebied van social media. Dit rechtsgebied is geschikt voor bedrijven in de online marketing en bijv. influencers.

Wenst u dit rechtsgebied?


Kosten:125/jaar

Verkeersrecht

Dit optionele rechtsgebied geeft recht op juridische bijstand bij geschillen op het gebied van verkeer, uitgezonderd strafrecht (verkeersmisdrijven).

Wenst u dit rechtsgebied?


Kosten:125/jaar

ICT Recht

Dit optionele rechtsgebied geeft recht op juridische bijstand op het gebied van ICT. Dit rechtsgebied is geschikt voor geschillen met een ICT- leverancier en ook voor ondernemers actief binnen de ICT.

Wenst u dit rechtsgebied?


Kosten:200/jaar

Arbeidsrecht

Dit optionele rechtsgebied geeft u recht op bijstand op het gebied van arbeidsrecht. Deze module is aanbevolen indien u personeel in (loon)dienst heeft en voor bedrijven actief in de uitzendbranche.

Wenst u dit rechtsgebied?


Kosten:200/jaar

Privacyrecht

Dit optionele rechtsgebied geeft recht op juridische bijstand op het gebied van privacyrecht. U kunt hierbij denken aan o.a. het voldoen aan de AVG, maar ook aan conflicten die ontstaan rondom privacy.

Wenst u dit rechtsgebied?


Kosten:200/jaar

Bestuursrecht

Dit optionele rechtsgebied geeftt recht op juridische bijstand op het gebied van bestuursrecht. U moet hierbij denken aan conflicten met de (semi-)overheid (bijv. bezwaar en/of beroepsprocedure).

Wenst u dit rechtsgebied?


Kosten:300/jaar

IE- en auteursrecht

Dit optionele rechtsgebied geeft recht op bijstand op het gebied van IE- en auteursrecht. Denk hierbij aan geschillen over een merk, inbreuk op auteursrecht en advies bij een merkregistratie(s) of oppositie.

Wenst u dit rechtsgebied?


Kosten:300/jaar

Slotvragen

Om het pakket voor u op maat samen te stellen krijgt u hierna een tweetal slotvragen. Wees gerust het samenstellen van het pakket is volledig vrijblijvend en gratis.

Additionele informatie

De slotvragen zijn noodzakelijk om uw wensen te mogen verwerken.

c.a. 1 minuten

Uw e-mailadres

Wij vragen u nu om uw e-mailadres. Op het opgegeven e-mailadres ontvangt u de offerte voor het door u samengestelde pakket.doorgaans binnen enkele minuten.

Mijn e-mailadres


Gegevens verwerken

Om het pakket samen te kunnen stellen moeten wij uw wensen verwerken. Wij vragen u daarom nu om akkoord te gaan met onze algemene- en dienstvoorwaarden alsmede het privacybeleid.

Gaat u akkoord?


Akkoord is vereist om door te gaan.