Mediation


Mediation is tegenwoordig een veelgebruikte oplossing om ontstane conflicten op te lossen. In enkele gevallen kan het doorlopen van mediation zelfs een verplichting zijn. Een succesvol mediation traject begint altijd bij het in kaart brengen van de situatie. Is de situatie in kaart gebracht dan is er een duidelijk vertrekpunt om een plan van aanpak op te stellen.

Met een deugdelijk, volledig en voor eenieder begrijpelijk plan van aanpak kan naar een oplossing worden gewerkt onder deskundige begeleiding van de mediatior. Tijdens dit proces zal de mediatior de partijen begeleiden om tot een voor partijen werkbare en passende oplossing te komen.

Is alles voor partijen naar wens? In dit geval worden de afspraken vastgelegd en zal een kostbare en lange procedure worden voorkomen. Mediation is zodoende geschikt voor situaties waarbij dit - zoals gezegd -verplicht kan zijn (denk bijv. aan bepaalde arbeidsgeschillen) alsmede situaties waarbij lang procedure geen opties is. Daarnaast is mediation ook een wenselijke oplossing voor ondernemers die in geval van conflicten een meer de-escalerende aanpak prefereren.
Terug / Naar home


Hulp nodig? Wij helpen graag.