De-escaleren


Indien een conflict ontstaat is onze eerste taak de feiten en omstandigheden te analyseren en een deugdelijk buitengerechtelijk onderzoek te verrichten. Dit betekent simpel uitgelegd dat wij de rechtspositie in kaart brengen en hierbij uitsluitend het belang van de cliënt dienen. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek zullen wij elke stap documenteren en op deze wijze een volledig en begrijpelijk dossier opbouwen. Dit is nodig om uw belangen te beschermen en ten tweede om eventuele weren van uw wederpartij alvast in kaart te brengen.

Indien er voldoende aanknopingspunten zijn om tot een minnelijke regeling te komen (lees: te schikken) zullen wij er alles aan te doen om dit te realiseren, doch uitsluitend indien het voorstel natuurlijk voldoet aan de wensen van de cliënt en recht doet aan de situatie. Naar ons oordeel kunnen langdurige procedures namelijk vaak worden voorkomen. Deze handelswijze vinden wij dermate belangrijk, omdat alleen op deze manier gepoogd zal worden uw investering in tijd, middelen en geld zo laag als mogelijk te houden.

De praktijk laat regelmatig zien dat procederen niet altijd de beste oplossing is voor iedere situatie. Wij kijken dan ook uitsluitend naar uw belang en ons belang is hierbij totaal irrelevant. Indien een oplossing is bereikt in het minnelijk traject (lees: schikking) zullen wij de afspraken voor u vastleggen, zodat één ieder zich hier ook aan zal houden.
Terug / Naar home


Hulp nodig? Wij helpen graag.