Voorkomen


Elke onderneming is uniek en dit betekent dat een maatwerk aanpak wenselijk is als het aankomt op het in kaart brengen van de juridische risico’s voor uw onderneming. Zodra de risico's voor u in kaart zijn gebracht is de vervolgstap een gedetailleerd, werkbaar en begrijpelijk advies aan u uitbrengen. Daarnaast zullen wij u op elk gewenst moment assisteren bij het implementeren.

Naast de implementatie van praktische zaken (denk aan het optimaliseren van processen) stellen wij ook uw juridische documenten op om uw risico’s ook op dit vlak te beperken en de kans op conflicten in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. Denkt u bijvoorbeeld aan contracten die u telkens weer kunt gebruiken voor uw onderneming alsook het opstellen van uw algemene voorwaarden, disclaimer, privacyverklaring, arbeidsovereenkomsten enzovoorts.

Is de implementatie volledig afgerond? Wij zullen met regelmaat de nodige nazorg verlenen en de voor u (op maat) opgestelde documenten controleren op actuele wet- en regelgeving en waar nodig de geleverde documenten en/of adviezen bijwerken naar de actuele situatie. Onze bewezen aanpak resulteert in significante verkleining van de kans op conflicten.
Terug / Naar home


Hulp nodig? Wij helpen graag.